Základné údaje
Kde nás nájdete
Administrácia


www.cszilina.sk.


CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o.
riaditeľstvo
Kysucká cesta 8405/16C
011 54 Žilina
e-mail: sekretariat@cszilina.sk

Telefón: 041-562 83 21, 562 83 31
Fax: 041-562 83 12

Zaradenie
Stavebné práce
Autodoprava - nákladná
Nadrozmerná preprava
Inžinierska činnosť - stavebná

 
Spoločnosť Cestné stavby Žilina, spol. s r.o. vznikla v roku 1992 sprivatizovaním bývalých Cestných stavieb, š.p. Žilina, predtým Cestné stavby, n. p. Banská Bystrica.

Spoločnosť realizuje a má bohaté skúsenosti s výstavbou komunikácii, spevnených plôch, mostov, inžinierskych sietí v celom rozsahu.

Spoločnosť má tri strediská HSV Žilina, Martin, Púchov s vlastnými obaľovacími centrami, betonárkami, strediskami dopravy a mechanizácie. Súčasťou spoločnosti sú aj štyri kameňolomy: Jabloňové, Mojtín, Vrícko a Lopušné Pažite. Pri počte pracovníkov cca 170 činí ročný obrat cca 11 mil. €.

Spoločnosť zamestnáva odborníkov schopných a spôsobilých (v zmysle Zákona č. 136/95 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe) na realizáciu uvedených prác. V roku 2000 získala certifikát na systém riadenia kvality podľa EN ISO 9001:2000

Medzi významnejšie stavby realizované našou spoločnosťou sú napríklad: Most cez Váh v Považskej Bystrici, obchvat I/65 Martin, Hlinkové námestie Žilina
a iné.


Vykonáva:
  • STAVBA CIEST A MOSTOV
  • INŽINIERSKE SIETE
  • EKOLOGICKÉ STAVBY
  • POZEMNÉ STAVBY

Výroba a predaj:

  • DRVENÉ KAMENIVO
  • CEMENTOVÉ ZMESI
  • ASFALTOVÉ ZMESI

Strediská HSV:

  • Žilina - tel. 041/7645308
  • Martin - tel. 043/4308631,4308632
  • Púchov - tel. 042/4330073,4631862

Kontakt:

Telefón: 041/562 83 31, 562 83 21

Fax: 041/562 83 17
E-mail: sekretariat@cszilina.sk 


Sídlo firmy, Žilina

Žilina - pešia zóna, Nám. A.Hlinku

Prístupový chodník na sídlisko Hájik v Žiline

II/517 - Rozšírenie mosta cez Váh
v Považskej Bystrici

  Kliknite sem pre aktualizáciu firemných údajov v bazplatnom rozsahu Mikropolis Žilina © 2014